Deze Twitter-peiling van NL_Wetenschap is een slechte peiling

NL_Wetenschap is een wekelijks wisselaccount van Nederlandse wetenschappers. Elke week beheert een andere wetenschapper dit account. In de week van 21 september 2020 was dat Charlotte Pavillon, hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder consumentenrecht aan de RUG. Ze begon haar week met een peiling op Twitter. Helaas is een Twitter-peiling een slecht soort peiling.

De Twitter-peiling ging over de problematiek van de directe invoer van onveilige producten van buiten de EU. De vraag aan de respondenten was of ze weleens iets op buitenlandse platforms kochten?

Het is wel heel eenvoudig om een Twitter-peiling te maken. Die mag uit maar één vraag bestaan Die ene vraag moet een gesloten vraag zijn. De tekst van de vraag mag maximaal 280 tekens zijn. Er mogen maximaal vier mogelijke antwoordopties zijn. De tekst van elke optie mag niet langer dan 25 tekens zijn. De standaardinstelling is dat de peiling één dag actief is. Eventueel kun je dat uitbreiden naar zeven dagen. Er zijn dus nogal wat beperkingen aan zo’n Twitter-peiling.

Merk op dat je ook een peiling met één vraag op Facebook kan doen. De vraag heeft altijd twee antwoordopties. Meer kan niet. Ook hier mogen de teksten van de niet langer zijn dan 25 tekens.

Het belangrijkste probleem van een Twitter-peiling is dat de peiling niet representatief is. Er is geen aselecte steekproef uit de bevolking getrokken. De vraag is op internet gezet en dan maar zien wie er antwoord. Dat zullen alleen personen zijn die actief zijn op Twitter. Ze moeten langskomen bij de peiling en dan besluiten mee te doen met die peiling. Het zal duidelijk zijn dat de deelnemers aan deze peiling geen goede afspiegeling vormt van alle Nederlanders of van alle wetenschappers in Nederland.

De doelpopulatie van de peiling is onduidelijk. Gaat het om alle Nederlanders? Of alle Nederlands vanaf een bepaalde leeftijd? Of alle Nederlandse wetenschappers? Of alle wetenschappers? Bedenk dat iedereen mee kan doen. Dus bijvoorbeeld ook buitenlanders die invloed zouden willen uitoefenen op de situatie in Nederland. En wat te denken van actiegroepen die hun leden kunnen oproepen om mee te doen aan de peiling en zo de uitkomsten kunnen manipuleren.

Je zou kunnen proberen te corrigeren voor het gebrek aan representativiteit. Dat kan met een wegingsprocedure. Daarvoor moet je in je peiling hulpvariabelen bij de respondenten meten waarvoor je ook de verdeling in de hele populatie kent. Voorbeelden zijn geslacht, leeftijd, regio (bijvoorbeeld keuze tussen stad of platteland), opleidingsniveau of stemgedrag bij de vorige verkiezingen. Dan kun zien welke groepen onder- en oververtegenwoordigd zijn. Door het toekennen van gewichten kun je daarvoor corrigeren. Helaas, deze peiling heeft maar één vraag. Dus deze hulpvariabelen zijn niet gemeten. En daardoor is wegen niet mogelijk. Het gebrek aan representativiteit blijft.

Bij de peiling van NL_Wetenschap zijn er misschien ook nog wel wat problemen met de vraagstelling. Je kunt je afvragen of de drie opties ‘Nooit’, ‘Soms’ en ‘Regelmatig’ wel een goede, gebalanceerde presentatie geven van de verschillende mogelijkheden. Misschien is het wel beter een Likert-schaal te gebruiken met twee positieve opties, een neutrale optie, en twee negatieve opties.

De peiling van NL_Wetenschap is dus een slechte peiling. Wetenschappers zouden een dergelijke Twitter-peiling niet moeten gebruiken. Of op zijn minst moeten uitleggen dat dit geen representatieve peiling is.