Bierproductie in de EU in 2020: Een bierglas is geen goede grafiek

Op 6 augustus 2021 was het weer ‘International Beer Day’. Ter gelegenheid daarvan publiceerde Eurostat, het statistisch bureau van de EU, een statistiek over de bierproductie in Europa in 2020. Uit deze statistiek bleek dat Duitsland dat grootste producent van bier was. De statistiek bevatte ook een grafiek met de bierproductie per land. Je zou een staafdiagram verwachten, maar het werd een bierglas. Daarmee werd de correcte interpretatie van de grafiek behoorlijk aangetast.

De linker kolom bevat de namen van de landen. ‘Other countries’ is met 28% de grootste categorie. Kennelijk komt 28% van de bierproductie uit ‘Other countries’. Het is niet duidelijk welke landen er in die categorie zitten. Daarom gaat in de grafiek veel informatie verloren. Het lijkt niet logisch deze ‘Other countries’ bovenaan in de grafiek te zetten. Misschien is het wel beter deze categorie onderaan te zetten. Daar staat de categorie ‘Overige’ meestal.

Een groot probleem van deze grafiek is dat de bierproductie wordt weergegeven in de vorm van een bierglas. Daarbij zien de makers over het hoofd dat het glas niet overal even breed is. Daardoor weerspiegelen de (in verschillende kleuren) getoonde oppervlaktes niet de bierproducties in de bijbehorende landen.

Zo leert enig meetwerk dat het grijze oppervlak (van ‘Other countries’) 10 procent kleiner is dan het oranje oppervlak van Duitsland. Maar de productie van die ‘Other countries’ is in werkelijkheid ongeveer 1,2 keer zo groot als die van Duitsland. Dus in de grafiek is de bierproductie van ‘Other countries’ kleiner dan die van Duitsland, terwijl het in werkelijkheid andersom is.

Het is helaas niet duidelijk of de witte schuimkop op het glas deel uitmaakt van de oppervlakte van ‘Other countries’. Als dit niet het geval is, dan kun je maar beter verwarring voorkomen en hem weglaten.

De vertekening is nog groter als je Nederland vergelijkt met ‘Other countries’. Het oppervlak van de ‘Other countries’ is 5 keer zo groot als het oppervlak van Nederland. De productie van ‘Other countries’ is in werkelijkheid echter maar 3 keer zo groot als die van Nederland. De in de grafiek weergegeven verschillen zijn dus veel te groot.

Het kan nog erger. Als de gebruiker de grafiek opvat als een driedimensionaal object (er zit immers diepte in het glas), dan is de gepercipieerde omvang van de onderdelen nog veel groter. En daarmee zullen de verschillen tussen de landen nog veel groter overkomen dan ze al zijn.

Hieronder staat een betere versie van de grafiek. Het is een simpel staafdiagram. De staven zijn horizontaal getekend. Dan is er meer ruimte voor teksten. Dat maakt de grafiek beter leesbaar. Alle staven hebben een andere kleur. Die kleuren zijn overgenomen uit de grafiek van Eurostat. In het staafdiagram zijn die verschillende niet echt nodig. De grafiek blijft even goed interpreteerbaar als alle staven dezelfde kleur hebben.

De lengte van de staven komt overeen met de bierproductie in de desbetreffende landen. Er kunnen geen misverstanden ontstaan door verkeerde interpretatie. Ook is het eenvoudiger om de producties van verschillende landen met elkaar te vergelijken. Dit simpele staafdiagram verdient dus duidelijk de voorkeur.

Meer over de bierproductie in Europa in 2020 kun je vinden in dit artikel van Eurostat: Happy International Beer Day.

Ook in 2020 was er al een International Beer Day. En ook toen werd de dezelfde slechte grafiek gebruikt. Zie hiervoor het artikel hierover op deze weblog.

Reacties

  1. Guus Razoux Schultz schreef:

    Was een cirkeldiagram niet nog beter geweest?
    De percentages tesamen zijn immers 100%

Reacties zijn gesloten.