PeilingPraktijken

Alles over goede en slechte peilingen.

2022

Waarom toch een cirkeldiagram?

Experts op het terrein van grafieken adviseren vaak om geen cirkeldiagrammen te gebruiken, maar de voorkeur te geven aan staafdiagrammen. Cirkeldiagrammen zien er weliswaar zo op het oog leuk uit, maar het is lang niet altijd eenvoudig om de juiste boodschap in de cijfers te zien. In het Leidsch Dagblad van 6 januari 2022 stond een cirkeldiagram dat niet heel slecht was, maar toch wel enige tekortkomingen had. Met een staafdiagram heb je deze problemen niet.

Waarom deze kromgetrokken staafdiagrammen?

Een meerderheid van de bevolking van Nederland is zich ervan bewust dat klimaatverandering een probleem is, en maakt zich zorgen over de gevolgen ervan voor toekomstige generaties. Dit bewustzijn vertaalt zich echter niet altijd in duurzaam handelen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deed onderzoek naar hoe duurzaam wij ons gedragen. De uitkomsten van dit onderzoek waren terug te vinden in de publicatie ‘Nederland in Cijfers, editie 2021’. Die publicatie bevatte een paar ongewone grafieken die je wel heel makkelijk op het verkeerde been kunnen zetten. Je kunt je afvragen waarom dit type statistiek is gebruikt en niet het veel gangbaardere staafdiagram.