PeilingPraktijken

Alles over goede en slechte peilingen.

januari 2022

Een slordigheidje of bewuste manipulatie van het Witte Huis?

Op 27 januari 2022 kwam het Witte Huis in Washington met een bericht op Twitter over de economische groei in de VS. Bijna triomfantelijk werd gemeld dat die economische groei (5,7% van het GDP) in 2021 de grootste was sinds 1984. In de tweet was een grafiek opgenomen. Helaas klopte die niet. Was er sprake van een slordigheidje of van bewuste manipulatie?

Goed vormgegeven grafieken over coronavaccins

Op dinsdag 25 januari 2022 was er weer een persconferentie van premier Mark Rutte en minister Ernst Kuipers over de stand van zaken met betrekking tot de coronapandemie. Tijdens de persconferentie toonden ze een grafiek (van het RIVM) met een overzicht van de vaccinaties. Velen waren het er over eens dat dit een duidelijke, goed vormgegeven grafiek was. Maar er zijn ook nog wel wat andere manieren om deze informatie in beeld te brengen.

Waarom toch een cirkeldiagram?

Experts op het terrein van grafieken adviseren vaak om geen cirkeldiagrammen te gebruiken, maar de voorkeur te geven aan staafdiagrammen. Cirkeldiagrammen zien er weliswaar zo op het oog leuk uit, maar het is lang niet altijd eenvoudig om de juiste boodschap in de cijfers te zien. In het Leidsch Dagblad van 6 januari 2022 stond een cirkeldiagram dat niet heel slecht was, maar toch wel enige tekortkomingen had. Met een staafdiagram heb je deze problemen niet.

Waarom deze kromgetrokken staafdiagrammen?

Een meerderheid van de bevolking van Nederland is zich ervan bewust dat klimaatverandering een probleem is, en maakt zich zorgen over de gevolgen ervan voor toekomstige generaties. Dit bewustzijn vertaalt zich echter niet altijd in duurzaam handelen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deed onderzoek naar hoe duurzaam wij ons gedragen. De uitkomsten van dit onderzoek waren terug te vinden in de publicatie ‘Nederland in Cijfers, editie 2021’. Die publicatie bevatte een paar ongewone grafieken die je wel heel makkelijk op het verkeerde been kunnen zetten. Je kunt je afvragen waarom dit type statistiek is gebruikt en niet het veel gangbaardere staafdiagram.