Is deze grafiek van de Nationale Politie wel een grafiek?

Op 18 mei 2022 werd de Jaarverantwoording 2021 van de Politie Nederland gepubliceerd. Die bevat een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten van de politie in 2021. Vooraan in dit overzicht staat een korte samenvatting van een aantal cijfers. Daarbij zijn drie grafieken over ‘high impact crimes’. Dat zijn woninginbraken, straatroven en overvallen. Er is nogal wat mis met die grafieken. We leggen het uit aan de hand van de grafiek over woninginbraken.

Hierboven is de grafiek over de woninginbraken overgenomen uit het rapport van de politie. We beginnen met de verticale as. Die ontbreekt. Er is geen as, er is geen schaalverdeling en de as heeft geen titel. Dus we kunnen niet zien wat die as precies voorstelt.

En dan de horizontale as. Er is ook hier niet uitgelegd wat die as precies voorstelt. De waarden 2021 en 2020 doen vermoeden dat het om jaren gaat. Maar dan is de schaalverdeling wel heel onlogisch. In grafieken loopt de tijd altijd op als je van links naar rechts gaat. Hier loopt de tijd af. Alsof je terug gaat in de tijd. Dit brengt de gebruiker van de grafiek in verwarring.

Het grootste probleem met deze grafiek is dat de staven in het staafdiagram niet de juiste lengte hebben. De lengtes zouden moeten corresponderen met de weer te geven waarden. Dus de staaf voor 2020 moeten corresponderen met 30,572 en de staaf voor 2021 met 23,452. Dat betekent dat de staaf voor 2020 langer moet zijn dan de staaf voor 201. Het verschil zou 7120 inbraken moeten zijn. Merkwaardig genoeg zijn in de grafiek beide staven even lang. Dit klopt niet met de werkelijkheid. De grafiek geeft dus een verkeerd beeld.

De grafiek bevat ook nog de waarde -23%. Er staat niet uitgelegd wat de makers hiermee bedoelen. We zouden er naar kunnen raden. Misschien is de procentuele daling van het aantal inbraken bedoeld. Maar die uitleg ontbreekt. Het lezen van een grafiek mag echter geen raadspelletje zijn. Een grafiek moet helder zijn.

In de grafiek hieronder is gepoogd de problemen van de grafiek te repareren. Er is nu een ’echt’ staafdiagram gemaakt.

Wat is er veranderd? Er is nu een verticale as met een schaalverdeling (van 0 tot 35000). Er is ook een astitel toegevoegd (‘Aantal woninginbraken’). Verder loopt nu de tijd op van links naar rechts. En er is een astitel (‘Jaar’). Het allerbelangrijkste is dat de staven nu de juiste lengte hebben. Er valt eenvoudig te zien dat het aantal woninginbraken is afgenomen in 2021.

Tenslotte is het goed op te merken dat in de jaarverantwoording van de politie de grafieken voor straatroven en overvallen dezelfde opmaak hebben als die voor woninginbraken. Die grafieken zijn dus ook niet goed en moeten verbeterd worden.

Meer over goede en slechte grafieken kun je vinden in Het Grafiekenboek.