PeilingPraktijken

Alles over goede en slechte peilingen.

Juli 2022

Een slecht cirkeldiagram over de stikstofproblemen

De regering heeft besloten dat de boeren hun veestapel drastisch moeten verminderen. Deze maatregel is nodig om iets aan de uitstoot van stikstof te kunnen doen. Maar de boeren zijn niet de enige sector die stikstof produceert. EenVandaag had op 4 juli 2022 hierover een item. Daarin ging over de mogelijkheden van stikstofreductie bij de binnenvaart. In dit item werd de grafiek hieronder getoond. Op dit cirkeldiagram, of eigenlijk een donutdiagram, valt nogal wat aan te merken.