Is het een staafdiagram? Of toch niet?

Het twitteraccount World of Statistics (stats@feed) publiceert regelmatig cijfers over de stand van zaken in de wereld. Het is niet duidelijk wie er precies achter dit account zitten en waar de cijfers vandaan komen. Desondanks lezen en gebruiken veel mensen toch deze cijfers. Op 14 januari 2023 kwam World of Statistics met cijfers over de inflatie in diverse landen in de wereld. Die cijfers leken op het eerste gezicht wel op een staafdiagram. Maar was dat ook zo? In figuur 1 is de grafiek gereproduceerd.

Figuur 1. De inflatiepercentages  voor 16 landen (en de Eurozone).

Zo op het eerste gezicht lijkt de grafiek in figuur 1 wel wat op een staafdiagram. De grafiek bestaat uit 16 rijen (15 landen en de Eurozone). De rijen zou je kunnen zien als de staven van een staafdiagram. Elke staaf bevat de naam van het land, gevolgd door de vlag van het land en het percentage inflatie in dat land.

Als je de grafiek interpreteert door naar de lengte van de staven te kijken (zoals dat hoort bij een staafdiagram), dan gaat er wat mis. Je zou dan immers concluderen dat de inflatie het hoogst is in Argentinië, Nederland, Zuid-Afrika en Indonesië. Dat de inflatie inderdaad heel hoog is in Argentinië (94,8%), klopt wel. Maar hij is zeker niet zo hoog in Nederland (9,6%), Zuid-Afrika (7,4%) en Indonesië (1,8%).  De inflatie van Indonesië is zelfs bijna het laagst van alle genoemde landen.

Om misverstanden te voorkomen, is het beter om de grafiek aan te passen. Het is niet zo moeilijk om een ‘echt’ staafdiagram te maken. Dat is gebeurd in figuur 2. De grafiek bevat nu (blauwe) staven die de omvang van het percentage inflatie aanduiden. De staven zijn horizontaal  getekend. Daardoor krijg je voldoende ruimte om teksten bij de staven te zetten.

Bij de staven zijn ook de vlaggen van de betrokken landen getekend. Dat is niet per se nodig, maar het zou wel kunnen helpen bij het lokaliseren van landen in de grafiek.

Figuur 2. Een staafdiagram van de inflatie in 16 landen (en de Eurozonde).

De staven zijn (van beneden naar boven) geordend in oplopende grootte van het inflatiepercentage. Dat maakt het wel heel eenvoudige het land met de hoogste inflatie (Argentinië) en met de laagste inflatie (China) te vinden.

Wat ook interessant is bij de grafiek in figuur 2, is dat hij twee duidelijk zichtbare uitschieters bevat. Dat zijn waardes die extreem afwijken van de overige waarden. Argentinië is met 94,8% een heel grote uitschieter. De inflatie is, bijvoorbeeld, ongeveer tien keer zo groot als in Nederland. Ook Turkije is met 64,3% ook een duidelijke uitschieter, al is de inflatie in dit land iets minder extreem dan die van Argentinië. Merk op dat je ook China als een uitschieter kunt zien. De inflatie is in China juist veel lager (1,9%) dan in de overige landen

We kunnen concluderen dat de grafiek van World of Statistics niet de beste manier is om de inflatiepercentages van de 16 landen (inclusief de Eurozone) in beeld te brengen. Je wordt te makkelijk op het verkeerde been gezet. Het is beter om een echt staafdiagram te gebruiken, zoals in figuur 2. Dat levert een heel informatieve grafiek op.