Een nieuwe aflevering in de Zebra Reeks: Peilingen in de Praktijk

‘Peilingen in de Praktijk’ is een nieuwe aflevering in de Zebra Reeks. De Zebra-reeks laat leerlingen uit de bovenbouw havo/vwo kennismaken met onderwerpen uit de wiskunde die buiten het standaard curriculum vallen, maar wel zeer de moeite waard zijn. De reeks wordt samen met de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren uitgegeven. De teksten zijn ontstaan door een unieke samenwerking van docenten havo/vwo en hogeschool of universiteit.

Dit boekje (deel 68) gaat over peilingen. Een peiling is een vorm van onderzoek waarbij je gegevens verzamelt door het stellen van vragen aan een grote groep mensen. Dat doe je om meer te weten te komen over hun gedrag of mening. Het voorleggen van een reeks vragen aan een grote groep kan veel tijd en geld kosten. Daarom werken onderzoekers vaak met een steekproef uit een groep. De vraag is dan l wat je kunt doen met de gegevens uit de steekproef. Kun je daarmee iets zinnigs zeggen over de groep als geheel? Ja, dat kan, maar dan moet je die steekproef correct hebben getrokken. Het moet een aselecte steekproef zijn. Dit boekje legt uit hoe je dat moet doen.

Meer informatie:

Deel 68 van de Zebra-reeks | ISBN: 9789050411981 | Druk: 1, 2023 | Aantal pagina’s: 72 | Onderwerp: kansrekening en statistiek | Doelgroep: bovenbouw havo/vwo, algemeen geïnteresseerden

Zie ook de website van dit boekje:

https://www.epsilon-uitgaven.nl/zebra-reeks/peilingen-in-de-praktijk/11192