PeilingPraktijken

Alles over goede en slechte peilingen.

Grafieken

Een foute thematische kaart over de defensie-uitgaven

In een discussie over de defensie-uitgaven kwam Guy Verhofstadt, Belgische lid van het Europese Parlement, op 12 februari 2024 op de proppen met een thematische kaart. Met deze grafiek wilde hij laten zien dat Europa vier keer zoveel uitgeeft aan defensie als Rusland. Helaas was het een slechte grafiek.

Een suggestieve grafiek over leesvaardigheid

Op 5 december 2023 komt de NRC met het alarmerende bericht dat de leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen tot ver onder het gemiddelde van de OESO-landen is gedaald. In het bericht is ook een grafiek opgenomen. Als je naar die grafiek ijkt, dan moet je inderdaad wel concluderen dat het snel bergafwaarts gaat met de leesvaardigheid in Nederland. Er is echter iets mis met de grafiek.

Een foute grafiek over de Tweede Kamerverkiezingen

Op 22 november 2023 waren er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Het waren spannende verkiezingen, want verschillende partijen scoorden goed in de peilingen tijdens de verkiezingscampagne. Daarom konden ze wel eens de grootste partij worden. Het ging vooral om de VVD, de combinatie GroenLinks/PvdA, de PVV, de BBB en de NSC van Pieter Omtzigt. Uiteindelijk werd de PVV de grote winnaar. Die partij ging in één klap van17 naar 37 zetels. Andere winnaars waren de GL/PvdA, de NSC en de BBB. Grote verliezers waren de VVD, D66 en het CDA. Hoe breng je deze uitslag in beeld? De media gebruiken verschillende manieren om dat te doen. Helaas waren daar goede en slechte grafieken bij!

Is er sprake van een explosie van ambtenaren?

In een artikel in het opinieblad EW is een grafiek opgenomen die moet aantonen dat het aantal ambtenaren explosief groeit. Maar er zit een addertje onder het gras.

Let op bij het gebruik van symbolen in grafieken

Op 1 januari 2023 woonden er 2572 mensen van honderd jaar of ouder in Nederland. Dit zijn er ruim tweemaal zoveel als twintig jaar geleden. Aldus een bericht van het CBS op 11 september 2023. Een staafdiagram maakte deel uit van dit bericht. Daaruit kon je de leeftijdsverdeling van de ‘honderdplussers’ aflezen. Opvallend was dat dit staafdiagram niet was opgebouwd uit staven, maar uit stapels poppetjes. Is dit een goede aanpak?

Waar komen al die internationale studenten eigenlijk vandaan?

In het studiejaar 2022/’23 deden bijna 123 duizend internationale studenten een hbo-opleiding of universitaire studie in Nederland. Ruim driekwart van deze studenten kwam uit Europa. Met dit  bericht kwam het CBS op 8 september 2023 naar buiten. Er zat ook een grafiek bij het bericht. Maar die grafiek blonk niet uit door onduidelijkheid.

Alweer een gemanipuleerde Y-as bij de NOS

Op 6 september 2023 kwam het NOS-Journaal met een bericht over de stijging van de kosten voor langdurige zorg. Dat bericht bevatte een foute grafiek. Door manipulatie van de Y-as (de verticale as) leek het of de kosten van 2023 tot 2027 met een factor drie zouden stijgen. En dat terwijl de werkelijke stijging 13% was. Een dag later (op 7 september 2023) kwam de NOS alweer met een foute grafiek. Dit keer ging het over de stijging van de gemiddelde temperatuur in de zomer door de jaren heen.

Zijn de zorgkosten echt drie keer zo groot?

Op dinsdag 5 september 2023 kwam de NOS in het journaal (van 20.00 uur) met een bericht over de stijgende zorgkosten. In dit bericht werd de stijging in beeld gebracht aan de hand van een staafdiagram. Helaas bevatte deze grafiek allerlei onvolkomenheden. Daardoor wekte de grafiek een totaal verkeerd beeld van de stijging van de kosten voor langdurige zorg.

Deze grafiek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kan wel wat beter

Deze grafiek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zit er niet erg professioneel uit. Het Ministerie zou beter moeten kunnen.

Deze kromgetrokken staven kunnen je op het verkeerde been zetten

Het CBS gebruikt soms ringdiagrammen in plaats van cirkeldiagrammen of staafdiagrammen. Is dat wel een goed idee?

Een wel erg foute grafiek over de gemiddelde lengte van mannen

Met deze grafiek over de gemiddelde lengte van mannen in een aantal landen is wel erg veel mis. Waarom niet een simpel staafdiagram gemaakt?

Is het een staafdiagram? Of toch niet?

Het twitteraccount World of Statistics (stats@feed) publiceert regelmatig cijfers over de stand van zaken in de wereld. Op 14 januari 2023 kwam World of Statistics met cijfers over de inflatie in diverse landen in de wereld. Die cijfers leken op het eerste gezicht wel op een staafdiagram. Maar was dat ook zo?

Een mozaïekplot is soms informatiever dan een stapeldiagram

EenVandaag peilde de mening van de leden van haar panel over het invoeren van een vuurwerkverbod. Omdat de panelleden ook hebben aangegeven op welke politieke partij ze hebben gestemd bij de laatste verkiezingen, kun je nagaan of er verband is tussen de mening over een vuurwerkverbod en het stemgedrag van de panelleden. Om dat verband in beeld te brengen, werd een stapeldiagram gebruikt. Het kan echter ook met een mozaïekplot. Dat levert meer informatie op.

Een taartdiagram over taart. Nou, vooruit dan maar …

Voor het weergeven van de antwoorden op gesloten vragen in peilingen kun je een cirkeldiagram, staafdiagram of dotplot gebruiken. Neem liever geen cirkeldiagram als er veel sectoren zijn. Behalve als het gaat over taarten op Thanksgiving.

Een slecht cirkeldiagram over de stikstofproblemen

Waarom een cirkeldiagram maken over de uitstoot van stikstof in de verschillende sectoren van de samenleving? Een staafdiagram (met verticale staven) is zoveel beter.

Meer inzicht met een mozaïekplot?

EenVandaag publiceerde een grafiek over de stikstofproblemen. Dat was een stapeldiagram. Maar misschien is een mozaïekplot beter.

Is deze grafiek van de Nationale Politie wel een grafiek?

Een grafiek in de Jaarverantwoording van de politie is zo slecht dat je hem amper goed kunt interpreteren. Is het eigenlijk wel een grafiek?

De peilingwijzer in een andere vorm

De uitkomsten van de Peilingwijzer worden meestal gepubliceerd in de vorm van een staafdiagram. Die grafiek is wel erg druk en vol. Zijn er alternatieven? Probeer eens een dotplot!

De medailles van de Olympische Winterspelen in beeld

Grafieken zijn vaak informatiever dan overzichten of tabellen. We geven een voorbeeld gebaseerd op cijfers van de gewonnen medailles tijdens de Olympische Winterspelen.

Ziekenhuisbezetting van coronapatiënten: welke grafiek is het beste?

Door te rommelen met de schaalverdeling op de verticale as van een lijngrafiek kun je de boodschap van de grafiek manipuleren. We laten dat zien aan de hand van een grafiek van de ziekenhuisbezetting van coronapatiënten

Een slordigheidje of bewuste manipulatie van het Witte Huis?

In een grafiek van het Witte Huis over de economische groei is gerommeld met de verticale as. Daardoor lijkt de groei groter dan hij in werkelijkheid was.

Goed vormgegeven grafieken over coronavaccins

Een goed vormgegeven grafiek van het RIVM over de stand van zaken van coronavaccins. Er zijn ook andere grafiekvormen denkbaar.

Waarom toch een cirkeldiagram?

Weer een voorbeeld van een cirkeldiagrammen met teveel sectoren. Dit keer gaat het over de redenen van niet-vaccinatie voor corona. Het zou beter zijn geweest een staafdiagram te maken.

Waarom deze kromgetrokken staafdiagrammen?

Een 'ringdiagram' is niet een geschikt type grafiek. De oppervlakte van de ringdelen komt niet overeen met de weer te geven waarden. Daardoor wordt je op het verkeerde been gezet. Gebruik liever een staafdiagram.

Liever geen choropletische kaart!

Gebruik geen choropletische kaart voor het weergeven van een Britse opiniepeiling. Een hexagoon-cartogram is beter!

Stapeldiagram of mozaïekplot?

Een stapeldiagram is een zinvolle manier om samenhang tussen twee kwalitatieve variabelen weer te geven. Maar een mozaïekplot is vaak een betere manier om dit te doen.

Een niet zo heel slecht cirkeldiagram

Dit cirkeldiagram toont de omvang van de 17 sectoren bij het pensioenfonds PGB. Het is niet heel slecht, maar een staafdiagram is beter.

Fox News weer de mist in met een foute grafiek

Fox News gaat weer de mist in met deze foute grafiek. De verticale as van dit staafdiagram is gemanipuleerd. Daardoor lijken de verschillen groter dan ze in werkelijkheid zijn.

Deze grafiek van het Leidsch Dagblad bevat wel erg veel chartjunk

Dit lijndiagram van het Leidsch Dagblad over de looneis van het FNV en de werkelijke loonstijging bevat wel erg veel chartjunk

Hoe slecht kan een cirkeldiagram zijn?

De Daily Mail Online publiceerde de uitkomsten van een peiling over de populariteit van Boris Johnson en Rishi Sunak in de vorm van een cirkeldiagram. Dit was een erg slechte grafiek.

Bierproductie in de EU in 2020: Een bierglas is geen goede grafiek

Eurostat gebruikt voor een grafiek over de bierproductie in Europa een bierglas. Dat levert geen goede grafiek op.

Deze grafiek van GroenLinks over CO2-uitstoot kan wel beter

Deze grafiek van GroenLinks over CO2-uitstoot kan wel beter. Er is weer eens gerommeld met de verticale as.

Waarom toch weer een cirkeldiagram?

De Daily Mail Online publiceerde een grafiek over het aantal toegediende vaccins in 21 Europese landen. Helaas was het een cirkeldiagram en geen staafdiagram.

Kromgetrokken staafdiagrammen zetten je op het verkeerde been

Grafieken gebaseerd op ringdelen binnen ringdelen werken niet. Ze zetten je op het verkeerde been. Gebruik liever geen kromgetrokken staafdiagrammen.

Een wel erg frivole grafiek over een Schotse peiling

Deze grafiek over de uitkomsten van een peiling over Schotse onafhankelijkheid is wel heel slecht vormgegeven.

Peilingen voor de presidentsverkiezingen in de VS

Deze notitie bevat allerlei wetenswaardigheden over de peilingen voor de presidentsverkiezingen in de VS in 2020.

Deze grafiek van de NOS heeft diverse tekortkomingen

Deze grafiek van de NOS over de salarissen van verpleegkundigen, gemeenteambtenaren en leraren van de basisschool heeft diverse tekortkomingen.

Bierproductie in de EU in 2019: Een bierglas is geen statistiek!

Eurostat publiceerde ook in 2020 weer een slechte grafiek over de bierproductie in Europa. Helaas geen staafdiagram, maar een bierglas. Dat leidt tot een grafiek vol fouten.

Deze grafieken van het Leidsch Dagblad kunnen wel wat beter

Weliswaar zijn deze grafieken over NOW-vergoedingen van het Leidsch Dagblad staafdiagrammen, maar er valt toch nog wel het een en ander te verbeteren aan deze grafieken.

Fox gaat weer in de fout

Fox Business gaat weer in de fout. Dit keer met een peiling waarin je alleen maar aardige dingen mag zeggen over Trump. Fox heeft een reputatie van gemanipuleerde peilingen en grafieken.

Stijgt het illegaal wapenbezit bij jongeren echt zo snel?

Door een foute verticale as lijkt de stijging van illegaal wapenbezit bij jongeren sneller te gaan dan in werkelijkheid. Ook de aanwezigheid van chart junk helpt niet echt bij het interpreteren van deze grafiek.

Daalt het aantal landbouwbedrijven echt zo snel?

Een vaak gemaakte fout bij het maken van grafieken is de as niet bij 0 te laten beginnen, wat tot een verkeerde interpretatie kan leiden. Ook bij deze grafiek over de daling van het aantal landbouwbedrijven in Zuid-Holland.

Volgens De Telegraaf komt het wel goed met de stikstofuitstoot

De infographic van de Telegraaf over de stikstofuitstoot bevat een foute lijngrafiek. Een foute verticale as en veel chartjunk maken deze grafiek slecht afleesbaar.

Pas op met choropletische kaarten

De verkiezingen komen er aan in het VK. Er zullen dus veel kaarten en grafieken langskomen in de media in de komende weken.. Ook choropletische kaarten. Pas op: ze kunnen je op het verkeerde been zetten.

Bierproductie in Europa: staafdiagram of bierglas?

Een grafiek van Eurostat over de bierproductie in Europa is slecht ontworpen. Gebruikers lopen daarom het risico dat ze deze grafiek verkeerd interpreteren.

Hoe hard stijgt het aantal verslaafden aan zware pijnstillers?

EenVandaag brengt de stijging van het aantal verslaafden aan zware pijnstillers niet goed in beeld. Ook kun je je afvragen of de cijfers wel representatief zijn.

Nog een merkwaardige grafiek uit de Eurobarometer

Een verbrokkelt cirkeldiagram of een verwrongen staafdiagram? Een merkwaardige grafiek uit het rapport van Eurobarometer 91.1 (april 2019).

Een suggestieve grafiek uit de Eurobarometer

Met dit gemanipuleerde cirkeldiagram van de Eurobarometer lijken wel heel veel mensen in de EU willen blijven.

Hoe laat je het aantal verwarde personen snel stijgen?

Het Parool verspreid een grafiek van de toename van het aantal incidenten met verwarde personen. Helaas is de grafiek niet goed. Er is gerommeld met de verticale as.

Forum voor Democratie rommelt weer met een grafiek

Opnieuw heeft Forum voor Democratie een grafiek gemaakt en gepubliceerd die de werkelijkheid niet goed weergeeft. Dit keer gaat het over het aantal leden per partij.

Pie chart strikes again …

Met een grafiek van het Leidsch Dagblad over vogelbotsingen bij Schiphol is wel heel veel mis.

De choropletische gevaren van Zwarte Piet

Met een choropletische kaart kun je de ruimtelijke verdeling van een verschijnsel weergeven. Pas dan wel op voor 'area bias'.

Daalt het aantal geldautomaten wel zo snel?

Deze grafiek van de daling van het aantal geldautomaten laat zien hoe het gebruik van een scheurlijn in een grafiek tot verkeerde interpretatie kan leiden.

Verwarrende grafieken over roken in het Leidsch Dagblad

De staafdiagrammen in een artikel van het Leidsch Dagblad over roken kloppen niet.

De scootmobielen vliegen uit de bocht

Een door het programma Kassa slecht gemaakte lijngrafiek van het percentage scootmobieldoden zet je op het verkeerde been.

Misleidende grafiek van de VRT over de Zweedse verkiezingen

Een grafiek van de VRT, de Vlaamse openbare omroep, over de Zweedse verkiezingen is wel erg slecht.

Een bizar slechte grafiek over de Eerste Kamer

Deze grafiek over de Eerste Kamer is bijzonder slecht. Kennelijk was een leuke vormgeving belangrijker dan correct overbrengen van de boodschap.

Deze grafiek van de NOS zitten minstens vier fouten

Een grafiek van de NOS over de daling van de werkloosheid bevat minstens vier grote fouten.

De neergang van het FNV op een slechte manier in beeld gebracht

Een slecht vormgegeven grafiek over het FNV. Het 3D-karakter en chart junk maken de grafiek onleesbaar. En de cijfers voor een betere grafiek ontbreken.

Een erg foute grafiek in de NRC

Een grafiek in de NRC over de euro/dollar-koers zondigt zo'n beetje tegen alle richtlijnen voor grafieken.

Dit cirkeldiagram van de NOS sticht verwarring

Het cirkeldiagram van de NOS over de coalitievorming in Rotterdam is slecht ontworpen en is daarom verwarrend.

Adobe zet grafieken in beweging, maar vliegt daarbij uit de bocht

Adobe maakt reclame voor software-tools die beweging toevoegen aan grafieken. Helaas worden de methodologische aspecten over het hoofd gezien.

Deze biergrafiek van de NOS ziet de verhoudingen niet zo scherp

Deze grafiek van de consumptie van alcoholvrij bier geeft de toename niet goed weer.

Is het een grafiek of een stapel suikerklontjes?

In figuur in het NOS-journaal over suikerconsumptie lijkt op een grafiek, maar is het eigenlijk niet. Het is meer een stapel klontjes.

Hoe breng je het referendum goed in beeld?

Het is geen goede idee om voor de uitslag van het referendum over de nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten een choropleet te gebruiken.

Nijmegen in de race naar slechtste grafiek ooit

De gemeente Nijmegen presenteert de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in de vorm van een slecht driedimensionaal taartdiagram.

Een ‘fake graph’ in De Morgen

In het Belgische dagblad De Morgen staat een mooi voorbeeld van een foute grafiek. Er is gerommeld met de verticale as.

Een grafiek in de Daily Mail: manipulatie of luiheid?

Daar de as verkeerd te tekenen, licht verkeerde interpretatie van deze grafiek in de Daily Mail op de loer.

Hoeveel fouten kun je maken in een grafiek?

In deze grafiek van Bloomberg over het aantal extreem arme mensen is wel heel erg veel mis.

Het blijft oppassen met choropleten

De choropletische kaart met de uitslag van de verkiezingen in Virgina zet je op het verkeerde been.

Oh, oh, dat cirkeldiagram

Waarom toch die voorkeur voor cirkeldiagrammen, terwijl staafdiagrammen beter zijn. Hier een voorbeeld van de Britse peiler Ipsos MORI.

Deze grafiek wordt niet beter van al die pompoenen

Deze pompoenengrafiek van Eurostat is een slecht voorbeeld van een staafdiagram waarin staven vervangen zijn door symbolen.

Het is helemaal mis met de grafiek van Nieuwsuur

Een grafiek van Nieuwsuur is een cirkediagram in 3D-perspectief . Het kan bijna niet slechter.

Tendentieuze grafiek van Nieuwsuur over de defensiebegroting

In een tendentieuze grafiek van Nieuwsuur wordt de daling van de defensiebegroting te spectaculair voorgesteld.

Zit er wel zoveel info in deze infographic?

Deze infographic uit De Volkskrant bevat slechte grafieken en is daarom niet zo functioneel

Deze grafieken zijn bepaald geen kampioenen

EenVandaag vervangt staafdiagrammen over de voetbalcompetitie door grafieken met symbolen. Dat leidt tot fiute grafieken.

Een mooie avocado, maar een erg foute grafiek

Dagblad Trouw wilde de import van avocado's in beeld brengen, maar gebruikte daarvoor een bijzonder slechte grafiek.

Er is veel mis met deze grafiek van EenVandaag

Een grafiek van EenVandaag over de stijging van de zorgpremie zit toch wel erg slecht in elkaar.

Stijgt het klantenoordeel van een OV-reis zo snel?

In veel grafieken wordt gerommeld met de assen. Dat is ook het geval bij deze grafiek over het klantenoordeel van een OV-reis

Forum voor Democratie manipuleert weer een grafiek

Forum voor Democratie rommelt met een grafiek. Daardoor lijkt het aantal likes voor deze partij groter dan het is.

Is de consumptie van frisdrank echt zo sterk gedaald?

Al weer een foute grafiek van nde NOS. Dit keer werd de daling van de frisdrankconsumptie verkeerd in beeld gebracht.

Een explosie van het eigen risico? Wel met deze grafiek van de SP

Door een foute grafiek van de SP lijkt de stijging van het eigen risico in de zorg groter dan hij in werkelijkheid is.

Drukte in de metro van Moskou

In een mooi stroomdiagram van de metro van Moskou wordt het aantal passagiers per station verkeerd weergegeven.

Belgische staatssecretaris in de fout met ‘kwakkelende grafiek’

Met een foute grafiek probeert een Belgische staatssecretaris te suggeren dat het aantal aanvragers voor een verblijfsvergunning spectaculair afneemt.

Een bizarre grafiek van het NRC

Met een grafiek op nrc.nl op 2 oktober 2016 is zo ongeveer alles mis wat je kunt bedenken.

Foute thematische kaarten zetten je op het verkeerde been

Ook in de Nederlandse media verschijnen nu foute thematische kaarten over de verkiezingen in Amerika.

Mooi rapport van de VSNU, maar de grafieken kunnen beter

De VSNU gaat de mist in met een foute grafiek. Er wordt een ernstige fout gemaakt bij het weergeven van symbolen. Waarom niet gewoon een staafdiagram?

Foute grafiek van Forum voor Democratie

Een foute grafiek van Forum voor Democratie maakt het verschil tussen voor- en tegenstanders in het Oekraïne-referndum groter dan het in werkelijkheid is.

Hoe kun je de daling van de werkloosheid wat rooskleuriger weergeven?

Hoe kun je de daling van de werkloosheid wat rooskleuriger weergeven? Weer twee voorbeelden van slechte lijndiagrammen.

Hoe groot is de kans dat Hillary Clinton wint?

Op de website FiveThirtyEight staan voorbeelden van goede en slechte thematische kaarten.

Hoed u voor choropleten!

Voor de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen wordt meestal een verkeerd type thematische kaart gebruikt. Hier zijn wat alternatieven.

Een foute grafiek of een poging tot manipulatie?

Een schoolvoorbeeld van een foute grafiek in de Dauly Mail: een staafdiagram zonder nulpunt.

Een verwarrende grafiek van Eurostat

Een slecht vormgegeven cirkeldiagram leidt tot verwarring in een persbericht van Eurostat.

Jammer van die 3D-grafieken bij de Slowaakse Verkiezingen

Bij de uitslagen van de Slowaakse verkiezingen werden slecht leesbare driedimensionale grafieken gebruikt.

Weer een slechte grafiek van de NOS

Een grafiek over de overproductie is onleesbaar door het ontbreken van informatie en het foutief weergeven van informatie.

Foute cirkeldiagrammen bij Spaanse verkiezingen

Er kwamen weer volop foute cirkeldiagrammen langs in de media bij de uitslag van de Spaanse verkiezingen.

Verslaafd aan cirkeldiagrammen?

Cirkeldiagrammen zijn erg populair. Toch is het vaak beter om een staafdiagram te gebruiken. Een CBS-grafiek is daarvan een goed voorbeeld.

Kost de kaas dan helemaal niets meer?

De NOS komt met een grafiek over de kaasprijzen. Die grafiek geeft een verkeerd beeld omdat de verticale as niet bij 0 begint.

Een non-grafiek of een foute grafiek in het NOS-Journaal

Een grafiek in het NOS-Journaal over de dalende olieprijs. Is het een non-grafiek of een foute grafiek?

Nog een foute grafiek in het NOS-journaal

Weer een voorbeeld van een slecht vormgegeven grafiek in het NOS-journaal. Dat krijg je als een vormgever de grafiek maakt.

Een grafiek van de NOS die geen grafiek genoemd mag worden

De NOS maakt gebruik van grafieken die slecht leesbaar zijn. Je kunt je afvragen of het wel grafieken zijn.

Waar wonen al die Amsterdamse werknemers?

Hoe laat je zien waar de Amsterdamse werknemers wonen? Met een cirkeldiagram, een staafdiagram of een dotplot?

Slechte grafieken over het asielbeleid in Denemarken

Grafieken op de Deense TV over het Deense asielbeleid zijn zo slecht dat ze je op het verkeerde been zetten.

Veel Nederlanders willen in de EU blijven

Veel Nederlanders tegen de uittreding uit de EU. Hoe geef je dat grafisch weer. Een stapeldiagram of een dotplot?

Een staafdiagram of toch maar liever een dotplot?

Pas op als je je niet houdt aan de richtlijnen voor staafdiagram. Dat kan de interpretatie lastiger maken. Overweeg ook eens een dotplot te maken.

Een angstaanjagende grafiek over de Russische uitgaven aan defensie

In deze grafiek lijken de Russische uitgaven aan defensie heel erg hoog. Maar de grafiek zit toch anders in elkaar.

Gaan zoveel Groningers stemmen op een regionale partij?

Op een thematische kaart moet je de symbolen wel de goede grootte geven. En niet zoals bij deze kaart van EenVandaag.

Klopt die hoge sterfte van het CBS wel?

Het CBS komt met een suggestieve grafiek van de sterfte in de winter.

Cirkeldiagram of staafdiagram?

Waarom het beter is om een staafdiagram te gebruiken en niet een cirkeldiagram.

De NOS brengt de olieprijs in beeld met een slechte grafiek

De NOS probeert de dalende olieprijs in beeld te brengen met een wel heel erg slechte grafiek.

Tevreden met de spoorwegen?

Tevredenheid met de spoorwegen wordt in een foutieve grafiek weergegeven. Dat kan leiden tot een verkeerde interpretatie.

Heeft Rusland zijn eigen crisis gemaakt?

Is er een verband tussen de olieprijs en de waarde van de Roebel. Een grafiek uit The Economist is wel heel suggestief.

Op het eerste gezicht een aardige grafiek, maar …

Een grafiek uit The Guardian die op het eerste gezicht goed is, maar waarmee toch het een en ander mis is.

Chinese investeringen, met een flinke liegfactor

Bij een thematische kaart in de NRC over Chinese investeringen worden de symbolen verkeerd weergegeven. Daardoor wordt je op het verkeerde been gezet.

De haaien vallen aan!

Media maken vaak gebruik van thematische kaarten. Bij het ontwerp van zulke kaarten kan van alles mis gaan. Dat is ook het geval van deze kaart van de aanvallen van haaien in de VS.

Hoe Fox News grafieken manipuleert

Hoe de Amerikaanse nieuwszender Fox News grafieken manipuleert.

Verliezen de Europeanen het vertrouwen de EU?

De Europeaan verliest zo langzamerhand zijn of haar vertrouwen in de Europese politiek. En dat gebeurt zelfs nog in sneltreinvaart.

De slechtste grafiek ooit?

Elke zondag komt Maurice de Hond weer met een politieke peiling. Ongeacht de methodologische kwaliteit van deze peilingen, nemen de media de uitkomsten van die peilingen braaf over.

Slechte peiling, slechte berichtgeving

Coalitie verliest de kiezers. Dat was de kop boven een artikel in de krant Alphen.cc van 28 september.